Waiata #2

The next waiata I want to learn is Hokihoki tonu mai:

Hokihoki tonu mai - Again and again she returns
Te wairua o te tau - the spirit of my beloved
Ki te awhi Reinga - from Reinga, for an embrace
Ki tenei kiri e - with this skin of mine
Ki tenei kiri e - with this skin of mine

Ka pinea koe e ahau - I will pin you to me
Ki te pine o te aroha - with the pin of love
Ki te pine e kore nei - with a pin that will never
E waikura e - rust away
E waikura e - rust away

Miraz Jordan @Miraz

The Love Waikawa Beach website has been incorporated into the Waikawa Beach category on this blog.